Oklúzia

Naspäť

Oklúzia je ošetrenie prasklín na päte alebo inde na chodidle pomocou oklúzneho zábalu. Pri medicinálnej pedikúre sa praskliny najskôr ošetria pomocou špeciálnych frézok a následne sa použijú priliehajúce obväzy, pod ktorými pôsobí liečivá masť dva, tri až štyri dni. Po uplynutí 4 dní treba oklúzny zábal odstrániť, zmäkčenú kožu odstrániť a ak je potrebné sa oklúzny zábal opäť aplikuje naspäť.

Objednajte sa